SMT
VND
Liên hệ để nhận thông tin về sản phẩm và báo giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE

(1,009,000₫)